Počet karátov

Hmotnosť v karátoch, resp. počet karátov celkom zo všetkých kameňov